لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تعداد واحد قابل اخذ در ترم تابستان چقدر است؟

   امیرعباس قاسمی
  6 خرداد 22:31

دروس قابل ارائه در دوره‌ی تابستان حداکثر چند واحد است؟
آیا ترم تابستان جزو سنوات تحصیلی محسوب می شود؟
شهریه ثابت و متغیر در ترم تابستان چگونه محاسبه می‌شود؟


   فاطمه ندرلوئی
در 9 خرداد 22:54

⭕️ دروس قابل ارائه در دوره‌ی تابستان حداکثر ٨ واحد است.

⭕️ ترم تابستان جزو سنوات تحصیلی محسوب نمی‌شود.

⭕️ شهریه ثابت و متغیر در ترم تابستان نصف محاسبه می‌شود.

⭕️ ثبت‌نام و انتخاب واحد ترم تابستان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ٢٣ لغایت ٣٠ تیرماه از طریق سامانه‌ی گلستان قابل انجام خواهد بود.

⭕️ اخذ درس در ترم تابستان برای کلیه دانشجویان به صورت اختیاری است و هیچ الزامی به ثبت‌نام در ترم تابستان پیام نور نیست.

⭕️ ارائه پایان‌‌نامه (پایان‌نامه‌ی ادامه‌دار) مقطع کارشناسی‌ارشد مشروط بر اینکه دانشجو در نیمسال‌های قبل درس پایان‌نامه را اخذ و در دوره تابستان از پایان‌نامه خود دفاع نماید.

⭕️ ترم تابستان انتخاب محل آزمون امتحان ندارد.

⭕️ کلیه دروس عمومی به استثناء دروس عمومی گروه معارف اسلامی و درس دانش خانواده قابل ارائه است. البته ارائه‌ی دروس معارفی نیز در حالت ضیافت اندیشه‌ی دانشجویی از سوی نهاد رهبری امکان‌پذیر است.

⭕️ دروس کارآموزی، کارورزی و پروژه برای دانشجویان سال آخر رشته‌های فنی و مهندسی در دوره تابستانی قابل ارائه است.

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.