لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جایگاه علمی دانشگاه پیام نور

   محمدامین موسویان
  25 آبان 16:43

دانشگاه پیام نور به لحاظ علمی چه جایگاهی دارد و آیا مدرک آن قابل قبول است؟


   تیم مدیریت
در 25 آبان 16:47

دانشگاه پیام نور، بزرگترین دانشگاه دولتی کشور است، ششمین ابر دانشگاه بزرگ جهان، بزرگ ترین دانشگاه باز و آموزش از راه دور جهان اسلام و خاورمیانه و دارای جایگاه هشتم به لحاظ علمی در بین دانشگاه‌های کشور است. مدرک آن نیز زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مورد تایید تمامی ارگان‌ها می‌باشد.

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.