سوالات امتحان درس ارتباطات سیاسی کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال دوم 95-94


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1222328 : ارتباطات سیاسی
- روزنامه نگاری
- روابط عمومی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 5

دانلود : 60
ثبت شده در 15 مرداد 97