سوالات امتحان درس تنظیم شرایط محیطی کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال اول 98-97


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1120026 : تنظیم شرایط محیطی
- مهندسی معماری

1814044 : تنظیم شرایط محیطی
- مرمت بناهای تاریخی
- مهندسی معماری


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4

دانلود : 84
ثبت شده در 12 خرداد 98