سوالات امتحان درس پزشکی قانونی کارشناسی ارشد پیام نور | نیم سال اول 94-93


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1223123 : پزشکی قانونی
- حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی






لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 5

دانلود : 124
ثبت شده در 16 خرداد 98