سوالات امتحان درس روانشناسی کار کارشناسی پیام نور | نیم سال اول 93-92


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1217147 : روانشناسی کار
- مدیریت بازرگانی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 6