سوالات امتحان درس پژوهش عملیاتی (1) کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال دوم 98-97


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1218093 : پژوهش عملیاتی (1)
- حسابداری

1221109 : پژوهش عملیاتی
- علوم اقتصاد نظری
- علوم اقتصادی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 10