سوالات امتحان درس مهندسی نرم افزار کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی و تشریحی | نیم سال اول 96-95


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1322021 : مهندسی نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 5