سوالات امتحان درس احساس و ادراک کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال اول 99-98


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1217020 : روانشناسی احساس و ادراک
- روانشناسی عمومی

1217223 : احساس و ادراک
- روانشناسی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4