سوالات امتحان درس سازمان‌های بین المللی کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال دوم 94-93


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1231011 : سازمان‌های بین المللی
- علوم سیاسی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4

دانلود : 64
ثبت شده در 11 اردیبهشت 97