سوالات امتحان درس پزشکی قانونی کارشناسی ارشد پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال دوم 98-97


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1223123 : پزشکی قانونی
- حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4

دانلود : 74
ثبت شده در 15 بهمن 98