سوالات امتحان درس برنامه ریزی تولید کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور + پاسخ کلیدی و تشریحی | تابستان 94-93


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1122021 : برنامه ریزی تولید
- مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
- مهندسی صنایع


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 8

دانلود : 43
ثبت شده در 12 اردیبهشت 97