سوالات امتحان درس نظام اقتصادی صدر اسلام کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | تابستان 94-93


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1221103 : نظام اقتصادی صدر اسلام
- علوم اقتصاد نظری
- علوم اقتصادی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

دانلود : 15
ثبت شده در 12 اردیبهشت 97