سوالات امتحان درس اصول و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال دوم 96-95


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1112191 : اصول و فلسفه آموزش و پرورش
- آموزش علوم تجربی

1211006 : فلسفه آموزش و پرورش
- روانشناسی عمومی
- مشاوره و راهنمایی
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

1211038 : فلسفه آموزش و پرورش
- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)
- علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

1211269 : اصول و فلسفه آموزش و پرورش
- مدیریت آموزشی
- آموزش ریاضی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی

1211285 : اصول و فلسفه آموزش و پرورش
- آموزش و پرورش ابتدایی

1211316 : اصول فلسفه آموزش و پرورش
- آموزش حرفه و فن
- آموزش ریاضی

1211381 : اصول و فلسفه آموزش و پرورش
- امور تربیتی

1211563 : فلسفه تعلیم و تربیت
- مترجمی زبان انگلیسی
- برنامه ریزی درسی

1211645 : مکتب‌های فلسفی و نظریه‌های تربیتی
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
- علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه

1213249 : فلسفه کودکی
- زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

1220502 : اصول و فلسفه آموزش و پرورش
- آموزش دینی- عربی

1220545 : فلسفه تعلیم و تربیت
- تربیت معلم قرآن کریم

1225100 : اصول فلسفه آموزش و پرورش
- آموزش زبان انگلیسی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 7

دانلود : 660
ثبت شده در 18 اردیبهشت 97