سوالات امتحان درس کنترل کیفیت آماری کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال اول 96-95


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1117080 : کنترل کیفیت آماری
- مهندسی مدیریت اجرایی
- مهندسی صنایع


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 5

دانلود : 86
ثبت شده در 21 اردیبهشت 97